Què és Coaching?

L’objectiu del coaching és millorar la qualitat de vida de les persones.

 

És un acompanyament amb l’objectiu d’aconseguir resultats tangibles i ràpids de creixement de les persones. Es tracta d’una conversa estructurada entre el client i el coach, on el client estableix prioritats i el coach, a través del llenguatge i les tècniques de programació neurolingüística, ajuda a millorar l’enfocament i aconseguir els teus objectius,personals o professionals.

Beneficis del Coaching

 • Gestión de una crisis puntual.
 • Aprender a gestionar situaciones difíciles.
 • Cambio profesional.
 • Mejorar la capacidad de comunicación.
 • Resolución de un conflicto interno.
 • Gestión de tiempo.
 • Aumentar la confianza y seguridad.
 • Reducción de estrés.
 • Mejora de concentración y enfoque.
 • Cambio de conductas, miedos, fobias.

Quan comences a viure millor?

Tipus de Coaching

Coaching Executiu

Dóna excel·lents resultats en períodes curts a través de les “tècniques de canvi” i el compromís del client.

Coaching Personal

Aporta al cliente otro ángulo de visión al problema, ayuda a entender las debilidades y fortalezas propias y tomar las decisiones necesarias.

Com funciona el Coaching?

 • S´identifiquen les teves prioritats.
 • Es pren consciencia de les teves limitacions.
 • Es dissenyen les accions concretes per aconseguir el que vols.

 

Utilitzo les tècniques de PNL per desactivar les automatismes inconscients que et perjudiquen (bloquejosemocionals, creences limitants, pors, comportamentsi hàbits desfavorables) per ajudar-te a desfer-te de les limitacions i bloquejos.

Procés de Coaching

A la primera sessió t’explicaré una estimació del nombre de sessions del procès. Dependrà de la personalitat de cada client, de les seves circumstàncies i de l’abast de l’objectiu.

 

 • Durada de la sessió: aproximadament 1 – 1´15 h
 • Procés mitjà del procès: 4-6 sessions.
 • Freqüència estàndard: 2-3 sessions al mes.
 • Format: sessions individuals (presencials o videoconferències)

 

Ofereixo als meus clients la possibilitat de posar-se en contacte amb mi addicionalment per correu electrònic com a suport durant el procés.

Vols ser la millor versió de tu mateix?

Coach certificat de l’ICF.