MEDIACIÓ

T’IDENTIFIQUES?

Si sents que et costa resoldre una situació complexa, ja sigui perquè la negociació no et va aportar una solució desitjada, o perquè no parles l’idioma de l’altra part, i necessites l´acompanyament d’un professional qualificat i imparcial, t’ajudaré a crear la solució més adequada per a tu.

QUÈ ÉS LA MEDIACIÓ?

La mediació és un mètode eficaç i pacífic de resolució de conflictes que és una alternativa als tribunals.

 

És un procés voluntari, ràpid, flexible i absolutament confidencial ques’adapta a lesnecessitats de les persones.

 

El mediador, un expert neutral i imparcial amb formació específica,porta a terme el procés promovent la comprensió i el diàleg i acompanya les parts a dissenyar la seva pròpia solució a la disputa per tal d’arribar a un acord satisfactori per a tots dos.

 

A Espanya La mediació està regulada per la Llei de Mediació d’Afers Civils i Mercantils 5/2012 i a Catalunya per la Llei 15/2009 de Mediació en Dret Privat. Aquest marc normatiu reconeix la validesa de l’Espai de Mediació com a MILLOR VIA DE RESOLDRE CONFLICTES.

BENEFICIS DE LA MEDIACIÓ

 • Guanyaras temps (solució molt més ràpida en comparació amb la via judicial).
 • Reducció de despeses.
 • Estalvi energètic (els procediments judicials comporten un gran desgast emocional).
 • Poder de decisió (tindras influència directa sobre la solució).
 • Control dels riscos legals i empresarials.
 • Acord beneficiós per a ambdues parts (win-win) amb més probabilitat de compliment.
 • Sabras com resoldre els conflictes de manera efectiva en el futur.
 • Transformació i conservació de la relació.

QUAN ANAR A LA MEDIACIÓ?

Pots acudir a la mediació ABANS que el conflicte es faci evident (prevenció) i també desprésque el conflictes’ha produït (resolució) .

MEDIACIÓ PER A PARTICULARS

Te puedo acompañar a resolver un conflicto de una manera eficiente: rápido, económico y con menor desgaste emocional comparando con la vía judicial.

 

Mi objetivo es ayudarte a solucionar las situaciones enquistadas y dirigir tu energía hacía el futuro.

 

 

MEDIACIÓN MERCANTIL & CIVIL

 • Mediación en conflictos relativos a todo tipo de contratos.
 • Conflictos en herencias y sucesiones.
 • Conflictos en la empresa familiar.
 • Alquiler y compraventa de bienes inmuebles.

 

MEDIACIÓN FAMILIAR

 • Divorcio, separación, custodia de menores.
 • Dificultades de comunicación en la pareja.
 • Conflicto de adaptación a resoluciones judiciales.
 • Mediación intergeneracional.
 • Análisis, diagnóstico e intervención en problemáticas complejas.

 

La Mediación Familiar es clave en los procesos de separación, divorcio, liquidación de gananciales y en ayudar a las personas en el paso del rol de pareja al rol de padres en un entorno confidencial, de la prioritaria protección de los menores. Durante el proceso de Mediación, las partes contarán con el asesoramiento de sus abogados quienes después, le darán forma jurídica (convenio regulador) al acuerdo alcanzado.

Voleu resoldre un problema?

MEDIACIÓ PER A ORGANITZACIONS

Resoldre un conflicte de manera eficient, menys pertorbadora i mantenir bones relacions entre empleats, socis, clients, proveïdors, és un art.

 

De vegades no n’hi ha prou amb resoldre un conflicte. La clau és preservar les relacions.

 

 

MEDIACIÓ COMERCIAL

 • Diferències amb clients i proveïdors.
 • Conflictes entre socis o partners estratègics.
 • Conflictes entre franquiciador i franquiciat.

 

EMPRESA FAMILIAR

 • Conflictes entre socis i directius.
 • Conflicte familia vs empresa.
 • Successió i herència.

 

MEDIACIÓ DINS DE L’ORGANITZACIÓ

 • Conflictes amb els directius.
 • Discrepàncies entre equips i treballadors.

 

Em dedico a acompanyar empreses amb l’objectiu de millorar les relacions professionals, reduir despeses i estalviar temps amb la garantia d’absoluta confidencialitat. La meva feina és aportar valor imparcialment a ambdues parts i ajudar-te a crear solucions funcionals i eficients.

Vols resoldre un conflicte?