PNL i éssers humans

¿Qué somos los humanos? Un cúmulo de hábitos y automatismos, de los cuales un 95% son inconscientes.

 

PNL (Programación Neuro Lingüística) es un modelo de comunicación que ayuda a Identificar estos procesos internos automáticos (no deseables) para «reprogramar»  nuestra mente usando el lenguaje, que sirve como la herramienta que graba tu experiencia vivida dentro del sistema neurológico.

 

Esta “estructura de la memoria” en el cerebro sostiene tus pensamiento diarios, emociones y la conducta. Al cambiar esta estructura de la manera más beneficiosa para ti, cambiarás tu percepción de la realidad y cambiarás tus emociones.

 

La PNL ofrece técnicas para la superación de limitaciones, la generación de estados internos positivos, el aumento de  la auto confianza, el desbloqueo de  frenos emocionales, el cambio de hábitos, la comunicación influyente, curar las fobias, mejorar las relaciones y eliminar las creencias limitantes.

 

Es un método que ofrece una manera saludable y positiva de comunicarse con el entorno y con uno mismo.

A qui pot ajudar PNL?

PNL és útil per a qualsevol persona que vulgui canviar comportaments que no l’afavoreixin.

Per a què és la PNL?

Parlar en públic

Molta gent se sent incòmoda parlant en públic. La tècnica que utilitzo et funcionarà si necessites parlar en reunions de treball o per donar conferències.

Millorar l’autoestima

Les tècniques que utilitzo estan encaminades a abandonar el comportament automàtic de l’autovigilància constant i l’autocrítica per a sentir-te vàlid i lliure.

Superar l’estrès o el conflicte

L’objectiu d’aquestes tècniques és calmar la teva ment per alleujar el malestar emocional i permetre veure les coses des d’una perspectiva diferent.

Fòbies

Hi ha diverses tècniques molt eficaces per desassociar l’element fòbic de la seva percepció sensorial de la situació. Funciona amb poques sessions.

80% DE L´ÈXIT ENTRE 2 I 4 SESSIONS

Altres objectius freqüents

 • Gestión de crisis puntuales y traumas.
 • Cambio de hábitos: dejar de fumar, dejar de comer en exceso, motivación para hacer el deporte.
 • Ganar seguridad y autoconfianza.
 • Aumento de foco y concentración.
 • Miedo a hablar en público.
 • Superación de las fobias: miedo a volar, miedo a las alturas, animales, etc.

 

Las técnicas de PNL ofrecen una solución muy eficaz a estos problemas.

TÈCNIQUES DE PNL OFEREIXEN UNA SOLUCIÓ MOLT EFICAÇ A AQUESTS PROBLEMES

Com funciona la PNL?

 • S’accedeix a la percepció en la teva ment de com recordes l’experiència.
 • S’identifica la resposta automàtica negativa.
 • S’instal·la un nou patró de resposta automàtica positiva.

Així de fàcil?

Cualquier comportamiento que no te favorece no es nada más que una respuesta automática de tu cuerpo. Si un día has sido capaz de programarte de la manera negativa, se puede “reprogramar” tu cuerpo de manera positiva para que no vuelvas a tener este habito.

Important tenir en compte

PNL no es magia. Es necesario que tengas:

 

 • La voluntad de abandonar el hábito.
 • El compromiso con la rutina que te ofreceré.

Què t’impedeix millorar avui?

Com serà la PNL amb mi?

 • Durada de la sessió: 1 – 1´15 h aproximadament.
 • Durada mitja del procès: 2-4 sessions.
 • Freqüència estàndard: 2-3 sessions al mes.
 • Format: sessions individuals (presencials o per videoconferència).

Sempre ofereixo als meus clients la possibilitat de posar-se en contacte amb mi addicionalment per correu electrònic com a suport durant el procés.

Vols sentir-te millor?

Experta en PNL certificada per
Societat de PNL per Richard Bandler.

Coach certificada por
International Coach Federation